Za celozaslonski način dvokliknite na video

   

Smo mlado turistično društvo Pudgura, ki zajema vasi Studeno, Strmca, Lohača, Belsko, Gorenje, Predjama in Bukovje. Naš glavni namen je ohranjanje kulturne, etnološke in etnografske dediščine ter obujanje starih običajev in navad.

Ena izmed naših dejavnosti je tudi ohranjanje orodij in opreme, ki so jih pri svojem delu, pa tudi zabavi, uporabljali naši predniki.

Vsako leto pripravimo tudi par prireditev, preko katerih želimo našim obiskovalcem prikazati pestro zgodovino naših krajev.

Zanimiv je tudi izvor besede "Pudgura". Gre za staro domače narečno ime za Podgoro, katera se razprostira pod goro Svetega Lovrenca. Pod tem imenom, pa so bili naši kraji omenjeni tudi v Valvasorjevi Slavi Vojvodine Kranjske.

Vasi Strmca je novembra leta 2001 Turistična zveza Slovenije podelila priznanje s pečatom gostoljubnosti in sicer za doseženo 3. mesto v kategoriji hribovski kraji. 

 

thumb_priznanje

 

Na osrednji prireditvi ob kulturnem prazniku, ki se je odvijala dne 06.02. v kulturnem domu v Postojni, je župan občine Postojna, kot priznanje za ustvarjalno delo na področju kulture in turizma, podelil občinsko plaketo Turističnem društvu Pudgura.

Plaketo je prevzel predsednik društva g. Stane Vidmar.

" Sedmo leto mineva od ustanovitve Turističnega društva Pudgura, katerega želja je bila ohraniti kulturno in naravno dediščino domačih krajev.

V enem letu od ustanovitve so zbrali veliko gozdarskega in kmečkega orodja in ga po prvi prireditvi Gozdar-kmet nekoč in danes, ki je z leti postala tradicionalna, želeli predstaviti širši javnosti na ogled. Od leta 2002 naprej, si lahko zbirko na enem mestu ogledajo tako domači, kot tuji gostje. Poleg vsakoletne omenjene, organizira društvo tudi druge prireditve in raznovrstne dogodke: novoletni pohod na Sv. Lovrenc, pustovanje ter spomladansko čistilno akcijo, kresovanje ob praznovanju dneva državnosti, pa gobarsko nedeljo v septembru, žegnanje adventnega venca, novoletno okrasitev vasi, žegnanje konj in še kaj.

Za realizacijo zastavljenih načrtov je potrebno veliko prostovoljnega dela članov društva, ki jih je kar okoli 160. V sedmih letih so opravili preko 6000 prostovoljnih ur. Interesa je med člani še veliko, ker se želijo aktivno vključevati in popestriti turistično ponudbo v domačih krajih in v okolici, predvsem pa se povezovati še z ostalimi ponudniki turističnega dogajanja v naši občini."

Tako je podelitev plakete predstavila voditeljica včerajšnje osrednje kulturne prireditve v Postojni.

Člani društva smo ponosni na prejeto plaketo in obenem zadovoljni, da se naše delo upošteva in priznava tudi v občinskem merilu, zadnje čase pa tudi širše. To nam govori, da naš trud ni zaman. Poleg predstavljenega dela, pa je še veliko takega, ki se ga žal ne da opisati in ki ga ljudje ne vidijo. Orali smo ledino in prav gotovo bo potrebno še veliko napornega dela, da pridemo do pričakovanih rezultatov, ki si jih vsi želimo doseči. Največja ovira je stalno pomanjkanje finančnih sredstev. Ostajamo optimisti. 

img_7174
img_7172
img_71871
 Foto: Andrej Čeč

 

Podelitev priznanja ONA ON za leto 2013 po izboru poslušalcev Radia 94 Turističnemu društvu Pudgura

Turistično društvo je staro orodje po Pudguri in širše zbiralo več kot 10 let in zbirko shranilo pod kozolec. Po nekaj letih pa smo sklenili, da staro orodje in naprave še dodatno zaščitimo in s tem dejanjem smo v akciji Ona ali on 2013 prepričali poslušalce Radia 94.

S pomočjo sredstev iz programa Leader ter študentov Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani s svojo mentorico asist. Ano Beno, ter številnih drugih smo zbirko evidentirali, jo zaščitili in jo na novo postavili. Zdaj je tematsko urejena. V projektu sta z roko v roki stopala tudi mladost in starost. Študente so o rabi orodja in imenih zanj poučili številni starejši Pudgurci. Poleg evidentiranja in zaščite eksponatov smo v okviru projekta tudi popravili 25 eksponatov in izvedli 5 najnujnejših del na kozolcu.

Ker društvo ni imelo svojih sredstev za izvedbo projekta, jih je zagotovila Občina Postojna- partner v projektu, ki je tudi pokrila 15% vrednosti projekta.

Turistično društvo Pudgura je o zbirki in eksponatih izdalo promocijsko zloženko.

Člani društva pa smo ohranjanju naše dediščine podarili več kot 1.600 prostovoljnih ur.

Podelitev je potekala v Jamskem dvorcu 11.1.2014, priznanje smo sprejeli smo predstavniki društva v naši noši in se zahvalili v domači pudgurski govorici.

 

9-R94 OSEBNOST_-_Valter_Leban-0280
   
obcina postojna
Osrednji pokrovitelj naših prireditev je Občina Postojna.
   
© TD Pudgura 2011 - stran izdelal Rok Pečar