objava oz2015

V soboto 21. februarja so se v prostorih gasilskega doma v Studenem zbrali člani TD Pudgura. Na rednem letnem občnem zboru so pregledali opravljeno delo v minulem letu 2014 in potrdili program dela društva za tekoče leto. Seveda je glavno besedo imel predsednik društva Evgen Požar. Nanizal je celo vrsto uspešnih akcij in aktivnosti društva. Njegovemu izvajanju je s pozornostjo sledilo kar precej udeležencev tega letnega srečanja članov društva. Ob uspešni izpeljavi denimo zimskega pohoda na Sv. Lovrenc do naše osrednje prireditve Gozdar kmet v avgustu ali Gobarske razstave in Jeseni v Podguri. Ob tem so se v letu 2014 zlasti uveljavili Četrtkovi večeri pod kozolcem.

Prav s temi večeri bo društvo nadaljevalo tudi v letu 2015, saj so se pokazali kot zelo dobra zamisel. Dobra zamisel je bilo tudi organizirano vodstvo po naši etnološki zbirki. Zamišljeno je bilo , da bi v času glavne turistične sezone po kozolcu vodili usposobljeni študentje. Toda zamisel- po besedah predsednika društva Evgena Požarja –ni obrodila  sadov. Ob občasnem in pičlem obisku, se je vse skupaj pravzaprav »sfižilo«.

Zato pa se ni »sfižila« obnova jamborja. Ob veliki pomoči sponzorjev, so prizadevni člani društva postavili povsem nov jambor – saj je starega preveč uničila vlaga in neprijazne vremenske razmere.

Precejšnja pridobitev dela v lanskem letu je tudi naše povezovanje in sodelovanje s turističnimi društvi v Harijah, Pivki,Ilirski Bistrici in Lokavcu. In da ne pozabimo- našega strokovnega izleta na Babno Polje. Prav ogled Babnega Polja in Gorskega  kotarja je privedel še do zanimivega predavanja  Alenke Veber - Zavod Rihtarjeva domačija - o babnopoljskih in drugih slovenskih izseljencih v Ameriki. Iskrivo predavanje je v Kulturnem domu v Studenem poželo veliko odobravanja.

V minulem letu se je TD »Pudgura« v skladu z novimi pravili registriralo kot prostovoljno društvo. O prostovoljnosti – se pravi o neplačanem delu- priča tudi dejstvo, da so člani društva samo v letu 2014 opravili več kot 3500 prostovoljnih delovnih ur. Predsednik je še posebej pohvalil članice, saj so opravile več ur kot sicer prizadevni moški.

Vse to predstavlja dober temelj za delo društva v letu 2015. Vsakoletna prva prireditev- januarski vzpon na Sv. Lovrenc  je tudi letos lepo uspel. Naše ženske pa so se odločile za »Večere ročnih del«. Vsako sredo se tako dobijo v  Kulturnem domu v Studenem in obnavljajo znanje pletenja in kvačkanja. Zamislile so si, da bi s svojimi ličnimi izdelki obdarile vse letošnje novorojenčke v Podguri. Da to ni kar tako, smo se prepričali ob ogledu njihovih prvih izdelkov, ki so jih pokazale prav na zboru.

Ob tokratnem srečanju na občnem zboru so izpostavili tudi zamisel, da bi obnovili znanje predenja volne. Dva kolovrata iz zbirke smo dali v popravilo, za učenje pa bi skupaj rabili vsaj štiri. Zato so pozvali člane, da bi »priskrbeli« vsaj še dva kolovrata. Tako bi lahko predli volno za domače »štrikane« izdelke in za predstavitve na naših prireditvah in ob obisku skupin na kozolcu. Moški pa bi se zbirali ob tesanju. 

V letošnjem programu društva je tudi naloga, da bi zbrali čim več spominov še živečih starih ljudi, da njihove zgodbe le ohranimo za mlajše rodove. Kot  je navada smo na zboru slišali tudi finančno poročilo. Ne bi vas morili s številkami. Bistveno je, da smo leto 2014 tudi finančno uspešno izpeljali. Seveda- brez glavnega pokrovitelja – Občine Postojna- ne bi šlo, pridružila pa sta se še Postojnska jama d.d. in Soško gozdno gospodarstvo Tolmin.  Upamo, da bo tako tudi v letošnjem letu in da nas ne bodo pozabili tudi drugi sponzorji  in donatorji. Navsezadnje – brez njihove pomoči ne bi mogli izpeljati našega programa dela.

Na zboru so udeleženci potrdili še kadrovsko zamenjavo v upravnem odboru in določili, da letna članarina ostane enaka kot v letu 2014 in znaša deset evrov.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate v rubriki Foto album.

 

   
obcina postojna
Osrednji pokrovitelj naših prireditev je Občina Postojna.
   
© TD Pudgura 2011 - stran izdelal Rok Pečar