Kozolec "toplar" z etnološko zbirko starih kmečkih orodij

Kozolec toplar uvrščamo med dragocene spomenike ljudskega stavbarstva, velja za Slovensko posebnost in izraža tudi del Slovenskega značaja. Kozolec je služil predvsem za sušenje kmečkih pridelkov, žita, krme, detelje, koruze, ipd. Kozolec, ki ga predstavljamo je bil izdelan leta 1883. Ima šest oken, pritličje, nadstropje in podstrešje. Zunanje mere so 8 × 17 m, višina 8 m. Les, ki so ga uporabili pri izdelavi je hrast, macesen, smreka in predstavlja še danes  90 % prvotno vgrajenega materiala. Skupna količina tesanega in rezanega lesa znaša 42 m3.

Večnamenska uporaba toplarja - sušenje v "štantih", shramba orodja v pritličju in skladiščenje kmetijskih pridelkov v nadstropju in podstrešju - je prispevala k temu, da se je ta arhitektura uveljavila na večjem delu Slovenskega ozemlja.

Naš kozolec, ki ga predstavljamo, nam služi predvsem kot razstavni prostor etnološke zbirke, ki obsega: gozdarsko orodje, kmečko orodje, kolarstvo, mizarstvo, čevljarstvo ter različne stroje in naprave, ki so jih pri svojem delu uporabljali naši predniki.

 topler-p

V pritličju so razstavljeni: kmečkih in gozdarskih vozovi, razne sani, samokolnice, korete, itd...

 topler-1n V prvem nadstropju so razstavljeni: plugi, okopalniki, slamoreznice, komati, brane, koši, cepci, mlini za sadje itd...
topler-2n   V drugem nadstropju so razstavljene zbirke gozdarskih, tesarskih, kolarskih, čevljarskih, kovaških itd... orodij.

V jeseni 2013 smo slovesno otvorili prenovljeno etnografsko zbirko na kozolcu. Zbirka je lično urejena, pregledna in razdeljena na posamezne sklope in vsebuje približno 200 predmetov. Za izpeljavo obnove in nove postavitve so v okviru evropskega programa "Leader" sredstva prispevali v višini 85% Evropska unija, 15% pa Občina Postojna. Potrebno pa je povdariti, da brez zagnanosti članov društva prjekt prav gotovo ne bi uspel.

PROJEKT ZAŠČITA EKSPONATOV ZBIRKE STAREGA ORODJA IN NAPRAV V KOZOLCU TOPLARJU V BELSKEM

cevljar kolarja mizar

Etnografska zbirka starega orodja in naprav, ki je razstavljena v kozolcu toplarju že od njegove postavitve leta 2002 se je iz leta v leto večala in večino eksponatov je bilo potrebno zaščititi pred nadaljnjim propadanjem. Zato smo se leta 2012 s pomočjo LAS Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom prijavili na razpis za evropska sredstva iz programa Leader in na njem uspeli pridobiti potrebna sredstva za izvedbo tega zahtevnega projekta. Partner pri projektu je bila Občina Postojna, ki je tudi zagotovila potreben 15% delež lastnih sredstev. Celotna vrednost projekta je bila 14.572,00€.

Projekt smo izvedli v letu 2013 in je potekal v več fazah:

1.Popis in evidentiranje eksponatov : aktivnost so opravili študentje Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete, oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo pod mentorstvom asist. Ane Beno

2.Zaščita eksponatov zbirke: aktivnost smo izvajali člani društva pod strokovnim vodstvom Notranjskega muzeja in ob pomoči dijakov SGLŠ iz Postojne- zaščitili smo preko 300 eksponatov

3.Obnova in popravilo lesenih eksponatov- 25 kosov in popravilo najbolj dotrajanih delov na kozolcu- 5 popravil

4.Izdaja zloženke o kozolcu in zbirki v njej- 1000 kosov

Člani društva so v izvedbo projekta vložili preko 1600 ur prostovoljnega dela. Zahvaljujemo se vsem, ki so nam pri delu kakorkoli pomagali.

logo obcina pologo eulogo drp

   
obcina postojna
Osrednji pokrovitelj naših prireditev je Občina Postojna.
   
© TD Pudgura 2011 - stran izdelal Rok Pečar