ETNOGRAFSKA ZBIRKA STAREGA ORODJA IN NAPRAV V KOZOLCU TOPLARJU

zlozenka a     zlozenka b

Etnografska zbirka starega orodja in naprav, ki je razstavljena v kozolcu toplarju že od njegove postavitve leta 2002 se je iz leta v leto večala in večino eksponatov je bilo potrebno zaščititi pred nadaljnjim propadanjem. Zato smo se leta 2012 s pomočjo LAS Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom prijavili na razpis za evropska sredstva iz programa Leader in na njem uspeli pridobiti potrebna sredstva za izvedbo tega zahtevnega projekta. Partner pri projektu je bila Občina Postojna, ki je tudi zagotovila potreben 15% delež lastnih sredstev. Celotna vrednost projekta je bila 14.572,00€.

Projekt smo izvedli v letu 2013 in je potekal v več fazah:

1.Popis in evidentiranje eksponatov : aktivnost so opravili študentje Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete, oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo pod mentorstvom asist. Ane Beno

2.Zaščita eksponatov zbirke: aktivnost smo izvajali člani društva pod strokovnim vodstvom Notranjskega muzeja in ob pomoči dijakov SGLŠ iz Postojne- zaščitili smo preko 300 eksponatov

3.Obnova in popravilo lesenih eksponatov- 25 kosov in popravilo najbolj dotrajanih delov na kozolcu- 5 popravil

4.Izdaja zloženke o kozolcu in zbirki v njej- 1000 kosov

Člani društva so v izvedbo projekta vložili preko 1600 ur prostovoljnega dela. Zahvaljujemo se vsem, ki so nam pri delu kakorkoli pomagali.

 

LOGOTIP EU logo obcina po logo drp

   
obcina postojna
Osrednji pokrovitelj naših prireditev je Občina Postojna.
   
© TD Pudgura 2011 - stran izdelal Rok Pečar